POS

Enter your e-mail address
Do you want to receive the Business Case? Click here and leave us your e-mail.

Logistyka materiałów promocyjnych

Warunkiem zbudowania rozpoznawalności marki i efektywnej sprzedaży jest odpowiednia strategia marketingowa. Jednym z jej podstawowych elementów są materiały promocyjne (tzw. POS lub POSM – ang. point of sales materials). W zależności od branży mogą to być ulotki, foldery, plakaty, ale również gadżety z logo firmy.

Jednak niezależnie od ich typu wymagają one transportowania, magazynowania i kontroli ilości oraz jakości – niektóre z nich mogą być uszkodzone lub nieaktualne. To z kolei pociąga za sobą konieczność zniszczenia takich materiałów, co również generuje koszty.

Dlatego równie istotna co przygotowanie jest logistyka materiałów promocyjnych. Bez koordynowania tych procesów, firma jest narażona na straty. Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu informatycznego, który zoptymalizuje sekwencję tych działań i umożliwi centralne zarządzanie zasobami w ramach logistyki materiałów promocyjnych.

Logistyka POS

 

Jako firma ceniąca innowacyjność, stworzyliśmy system informatyczny służący do zarządzania logistyką POS. Jest on dostępny w ramach XBS Diamond. Największą zaletą tego rozwiązania jest jego wszechstronność. System pozwala na stworzenie katalogu wszystkich materiałów –  łącznie z opisami, zdjęciem, ilością, a także danymi dotyczącymi ich magazynowania. Co więcej, XBS Diamond umożliwia skoordynowanie magazynowania i dystrybucji artykułów, co przełoży się na terminowe dostarczanie materiałów.

Nie można zapomnieć też, że wszystkie dane dotyczące zarządzania logistyką POS są dostępne w ramach jednego systemu. Co więcej, umożliwia on tworzenie raportów, których analiza pozwoli zminimalizować koszty przez np. zamawianie mniejszej ilości materiałów. W praktyce oznacza to, że firma, usprawniając logistykę POS, redukuje koszty zarządzania materiałami i czas ich dostarczania.

XBS IN NUMBERS

dotted
0

happy clients

0

warehouse capacity

0

references in warehouses

0

experience on the European market

If you are
interested in diagnose for free, contact us!
SEND EMAIL