back

REGULAMIN TRANSPORTOWY/Korekta paliwowa - Październik/Listopad 2020


Przewozy kurierskie, transport i spedycja są branżą szczególnie  wrażliwą na wahania cen paliwa. Zakup oleju napędowego stanowi stał, ważny składnik  kosztu w transporcie drogowym. Korekta paliwowa dla przesyłek kurierskich i frachtu drogowego jest wyliczana jako procentowa wartość należności za przesyłkę .
Wysokość korekty paliwowej o ile nie jest uregulowana dwustronną umową ,  korygowana jest w cyklach miesięcznych i odzwierciedla zmiany hurtowych cen zakupu paliw.
Aktualna wartość korekty paliwowej dla krajowych przesyłek drogowych  w XBS Logistics SA wynosi:

w październiku 2020: 13%

w listopadzie 2020: 13%

Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z XBS Logistics o stałe regularne i trwale cenniki. Dzięki temu zmiany cen paliwa, na które  nie mamy  wpływu, nie oznaczają  konieczności ciągłych zmian taryfowych.

XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany metody naliczania i wysokości współczynnika korekty paliwowej.

 

 

Aktualny REGULAMIN TRANSPORTOWY dostępny jest poniżej (po kliknięciu na link)

http://www.xbsgroup.pl/files/manager/file-09533f369dc2477be90084b3cc3edaa7.pdf

 

 

WSPIERAMY CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Sprawdź nas! Umów się na wizytę w naszym magazynie i zobacz jak pracujemy.

WYŚLIJ