Ogłoszenie przez XBS Logistics SA z siedzibą w Pass oferty zakupu akcji spółki XBS Pro-Log SA z siedzibą w Pruszkowie

W dniu 14 września 2021 r., XBS Logistics S.A. („Nabywający”) opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki XBS Pro-Log S.A. („Zaproszenie”) Cena za akcje nabywane w ramach Zaproszenia proponowana przez Nabywającego została ustalona na dwóch poziomach, w zależności od daty złożenia oferty sprzedaży: 09.2021 r. - 26.09.2021 r. cena za jedna akcję XBS Pro-Log S.A. to: 37,00 zł 09.2021 r. - 01.10.2021 r. cena za jedna akcję XBS Pro-Log S.A. to: 36,00 zł. Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 55 555 akcji XBS Pro-Log S.A. (szczegóły w pkt. 4.2. Zaproszenia). Oferty sprzedaży można składać osobiście w oddziałach Noble Securities S.A oraz drogą korespondencyjną na...

Ponowne wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „ Ustawa ”, XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „ Spółka” ), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego  obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy  prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.          Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez...

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „ Ustawa ”, XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „ Spółka” ), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego  obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy  prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.          Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez...

Koronawirus - Działania zabezpieczające

W XBS Group do tematu koronowirusa podeszliśmy odpowiedzialnie, a jednocześnie bez paniki, dzięki czemu wszystkie operacje są realizowane na bieżąco. Podjęliśmy niezbędne kroki, aby zabezpieczyć pracowników, kierowców oraz naszych partnerów i klientów: ▫️  W magazynie oraz biurach stosowane są pomiary temperatury ciała pracowników oraz osób odwiedzających. ▫️  Duża część spotkań została zamieniona na telekonferencje ▫️  Uruchomiono prace zdalne dla części pracowników biurowych. ▫️  Magazyn oraz biura wyposażono w akcesoria ochronne  ▫️ Edukujemy pracowników na temat choroby oraz działaniach zapobiegających rozwojowi wirusa. Mamy...

Nasza inicjatywa ekoPOSytywni została nagrodzona!

Miło nam poinformować, że podczas konferencji Sustainability Confex nasze ekologiczne podejście do tematyki materiałów POS zostało zauważone i docenione nagrodą  Sustainability Solution Provider Award w kategorii: „Transformacja Łańcucha Dostaw". Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie, radość, satysfakcja i motywacja do dalszego rozwoju naszego projektu EkoPOSytywni. EkoPOSytywni to ekologiczna inicjatywa firmy XBS Group, która ma na celu zarządzanie materiałami POS w taki sposób, aby były one jak najmniejszym ciężarem dla środowiska naturalnego . Częścią inicjatywy jest także Ekokalkulator, który pozwala projektować materiały ekspozycyjne i promocyjne w taki sposób, by były jak...

Branża alkoholowa – skuteczna komunikacja z klientem

Branża alkoholowa w Polsce jest jedną z najbardziej restrykcyjnych, pod względem prawnym. Zgodnie z art.13(1) ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklama i promocja napojów alkoholowych – za wyjątkiem piwa – jest zabroniona na obszarze Polski. 

Przetwarzanie danych osobowych - REGULAMIN

Administratorem danych jest XBS Logistics S.A. z siedzibą w Pass 20M, 05-870 Błonie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000162028, dla której akta rejestrowe prowadzi XIV Wydz. Gosp., NIP: 524-238-06-93, REGON: 017174675. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Plan połączenia spółek przez przejęcie XBS Logistics S.A i Prolog Dystrybucja Sp. z o o.

W związku z rozpoczęciem procesu połączenia spółek  XBS Logistics Spółka Akcyjna  i PROLOG  DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   oraz wymogami prawa zamieszczamy do wglądu plan połączenia.

REGULAMIN TRANSPORTOWY/Korekta paliwowa - IX i X 2021

Przewozy kurierskie, transport i spedycja są branżą szczególnie  wrażliwą na wahania cen paliwa. Zakup oleju napędowego stanowi stał, ważny składnik  kosztu w transporcie drogowym. Korekta paliwowa dla przesyłek kurierskich i frachtu drogowego jest wyliczana jako procentowa wartość należności za przesyłkę . Wysokość korekty paliwowej o ile nie jest uregulowana dwustronną umową ,  korygowana jest w cyklach miesięcznych i odzwierciedla zmiany hurtowych cen zakupu paliw. Aktualna wartość korekty paliwowej dla krajowych przesyłek drogowych  w XBS  Logistics SA wynosi: we wrześniu 2021: 15,5% w październiku 2021: 15,5% Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z XBS Logistics o stałe...

BGŻ BNP Paribas - Inwestycje Kapitałowe - Materiał o XBS Group

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu materiał dotyczący Naszej firmy, opracowany przez Naszego inwestora BGŻ BNP PARIBAS. https://youtu.be/IwpPXdwD2Sw

XBS Logistics na dłużej w P3 Błonie

XBS Logistics na drodze renegocjacji wynajęło 10 000 mkw. w kompleksie P3 Błonie. Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Piknik rodzinny

Proces połączenia spółek LDP i XBS

W związku z rozpoczęciem procesu połączenia spółek LDP i XBS oraz wymogami prawa zamieszczamy do wglądu plan połączenia. Zarząd LDP oraz Zarząd XBS  

Konferencja PROCON/POLZAK 2017

Konferencja PROCON/POLZAK, organizowana co roku przez firmę doradczą OptiBuy oraz Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów, po raz kolejny pobiła rekord frekwencji. Na 2 piętro Hotelu InterContinental dotarło prawie 430 praktyków i ekspertów zakupowych! Uzupełnieniem rozważań dotyczących przyszłości zakupów był blok „Jak kupować outsourcing”, w którym Daniel Korbus razem z Julienem Chesneau z firmy Externis przekonywali słuchaczy, że kupowanie logistyki to optymalizacja zakupu dostaw, a nie tylko obniżanie jednostkowej ceny usługi.  

Katalog nagród - wszystkie nagrody w jednym miejscu!

Prezentujemy rozwiązanie dla firm prowadzących programy lub projekty do których wykorzystywane są nagrody rzeczowe oraz e-nagrody. W ramach usługi zapewniamy: •szeroki i stale aktualny katalog nagród rzeczowych i wirtualnych •dostęp kilkuset zintegrowanych producentów •pełną personalizację zawartości katalogu pod klienta •jedną umowę na dostawy i obsługę, jedno rozliczenie •jeden proces logistyczny i dystrybucyjny •moduł do zarządzania limitami, dostępami, rozliczeniami •możliwość integracji z zewnętrznymi systemami wymagającymi nagród Przygotowanie i korzystanie z katalogu jest całkowicie bezpłatne. www.nagrodyb2b.pl    

Certfikacja ISO 9001:2015

Jest nam ogromnie miło poinformować, że ocena wyniku audytu przeprowadzonego w naszej organizacji została uznana za pozytywną. Tym samym nasza firma oficjalnie otrzymała certyfikat wdrożenia normy ISO 9001:2015 Certyfikacja ISO 9001 potwierdza zapewnienie ciągłego doskonalenia w organizacji, co ma bezpośrednie przełożenie na wysoką jakość usług oferowanych naszym klientom i partnerom biznesowym. Organizacje, zarówno duże jak i małe, przechodząc pozytywnie przez audyt ISO 9001 ukazują kompleksowe podejście do jakości, optymalizując przy tym koszty działalności swojej firmy. ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad milionem certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym...

Procon Polzak 2016

PROCON/POLZAK 2016 to największe wydarzenie dla branży zakupowej w Polsce. Konferencja kontynuuje wieloletnią tardycję spotkań POLZAK. Udział w wydarzeniu jest niepowtarzalną okazją na poszerzenie swojej wiedzy z zakresy zarządzania zakupami oraz poznania najnowszych trendów w branży jak i również jest świetną platformą wymiany swoich doświadczeń i spostrzeżeń z prelegentami oraz uczestnikami. W tym roku w tym prestiżowym wydarzeniu wzięło udział 270 uczestników oraz 42 prelegentów. XBS Group jak co roku był jednym z Partnerów konferencji. W związku ze zbliżającymi się sezonem upominków światecznych reprezentowała nas 5esencja. Łukasz Matusiak prezentował uczestnikom imponujące zestawy świąteczne i...

Piszą o nas...French Touch

Ambasador Francji Pierre Buhler oraz prezes agencji Cryptone Daniel Teboul zorganizowali serię wydarzeń pod wspólną nazwą French Touch, której celem jest wzbudzenie w Polsce jeszcze większego apetytu na kulturę francuską i jej wyroby. „ La Belle Vie“ to magazyn lifestylowy, będący elementem akcji French Touch i promujący ją poprzez globalne spojrzenie na kulturę, savoir-faire, tradycje i tendencje «made in France». Magazyn prezentuje program złożony z licznych reportaży i wywiadow, które pobudzają ciekawość i są nie lada gratką dla miłośników francuskiej kultury. Eleganckie wydanie papierowe będzie dostępne bezpłatnie w kioskach InMedio/ Relay w całej Polsce, w sklepach...

Polityka Jakości 07.2016

Poniżej prezentujemy bardzo ważny dla nas dokumnent, jakim jest obowiązującą w naszej firmie Polityka Jakości. Chcielibyśmy aby wszyscy pracownicy naszej firmy mieli świadomość, że jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność w stosunku do innych organizacji. Od naszych pracowników oczekujemy codziennego zaangażowania w budowanie wysokiej jakości w naszej firmie.  

CSR w praktyce - barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej - RAPORT

W ostatnich miesiącach Francuska Izba Handlowa jak co roku przeprowadziła ankietę dotyczącą działalności zrzeszonych firm w obszarze CSR.   Nasza firma również wzięła udział w badaniu pt. "CSR w praktyce - barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej", Co więcej skorzystaliśmy z okazji do podzielenia się naszymi doświadczeniami w tym zakresie prezentując zrealizowany przez nas w poprzednim roku projekt pod nazwą „Paczka w kolorze sztuki”. Dobrymi praktykami podzieliły się również takie firmy jak: BGŻ BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, EDF, Lyreco, Grupa Sanofi oraz Renault. Wyniki oraz przykłady działań zamieszczamy w dokumencie poniżej. Prezentujemy też infografikę podsumowującą...

Piszą o nas w książce " Klucz do zakupów w firmie"

Mamy przyjemnośc zaprezentować okładkę oraz artykuł książki zatytułowanej. „Klucz do zakupów w firmie”, która już za chwilę pojawi się na półkach w księgarniach w Polsce. Książka jest pracą zbiorową skierowaną od praktyków dla praktyków. Została opracowana przez Łukasza Hadasia, Grzegorza Klimarczyka oraz Katarzynę Ragin – Skorecką. Książka jest zbiorem najlepszych praktyk oraz Biznes Case’ów.  Jednym z nich jest projekt realizowany przez XBS Logistics, opisany przez Panią Martę Szymańską z firmy Danfoss. Zachęcamy do lektury. http://www.xbsgroup.pl/files/manager/file-39127b4f0f8cca929de4ebb5ab1d9e83.pdf  

WOLONTARIAT - Stowarzyszenie "w Stronę Marzeń"

Poniżej przedstawiam Wam szlachetną inicjatywę i zachęcam do udziału w projekcie niosącym pomoc niepełnosprawnym. Kilka słów o Stowarzyszeniu Stowarzyszenie W Stronę Marzeń zostało powołane do życia w styczniu 2012 r. jako inicjatywa grupy młodych osób niepełnosprawnych, pełnych chęci do pracy na rzecz drugiego człowieka, którym z wiadomych przyczyn nie jest obojętny los osób chorych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. Bardzo ważnym aspektem naszej działalności stało się zacieranie dystansu pomiędzy niepełno – a pełnosprawnością. Głównym celem działalności Stowarzyszenia W Stronę Marzeń jest aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze...

XBS Group i STACI parterami biznesowymi!

25 kwietnia 2016 roku doszło do podpisania nowej umowy o współpracy pomiędzy liderem rozwiązań logistycznych w Polsce – XBS Group, a jedną z największych tego typu firm w Europie – STACI. Z uwagi na podobne cele i strategię marketingową, a także wymianę bogatych doświadczeń należy się spodziewać dalszego rozwoju usług na światowym poziomie.  

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

XBS Group - patronem specjalności "Logistyka Przedsiębiorstwa"

XBS Group nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Nasza firma została patronem merytorycznym specjalności „ Logistyka Przedsiębiorstwa”. Nasi wybrani pracownicy będą mieli wpływ na plan przedmiotowy specjalizacji oraz będą brali udział w wykładach dla studentów. Z tytułu patronatu oferujemy również  wybranym studentom praktyki oraz staże w naszej organizacji.    

Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników XBS Group

Piszą o nas...Logistyka a Jakość (Strona 72)

W ostatnim numerze magazynu Jakość a Logistyka pojawił się obszerny raport z badań outsourcingu logistyki. Część raportu poświęcona jest aktualnym trendom oraz insourcingowi. Nasz prezes Jean Francois Faucher oraz Andrzej Zawistowski występują tam jako jedni z ekspertów w dziedzinie Łańcucha Dostaw. Zachęcamy do lektury.      

System Sugestii - dobre pomysły zawsze w cenie!

Czym jest system sugestii? Sugestia: Kiedyś był to „wniosek racjonalizatorski”, „innowacja”, czyli pomysł, który można zastosować w Twoim miejscu pracy, idea, której zastosowanie  i wdrożenie pozwoli twojemu pracodawcy ograniczyć koszty a Tobie pracować łatwiej i efektywniej. System sugestii: System sugestii pozwala usprawniać pracę całej firmy dzięki pomysłom zatrudnionych w niej ludzi. Każdy pracownik XBS Group może zgłosić propozycję usprawnienia, która jasno obrazuje stan obecny oraz zawiera sugestie mające na celu udoskonalenie konkretnego procesu lub rozwiązanie istniejącego problemu. Za wdrożone pomysły pracownicy są odpowiednio nagradzani. 

Wejdź w moje buty - program dla pracowników

Wejdź w moje buty i dowiedz się na czym polega moja praca. Projekt skierowany jest do wszystkich pracowników firmy XBS Group. Już od lutego operator wózka może na kilka godzin stać się sprzedawcą, a marketingowiec wcielić się w rolę pracownika magazynowego.                                                                                                                                        ...

Kalendarz TSL 2016 - Wyniki konkursu

Konkurs na najlepszy Kalendarz TSL 2016 został rozstrzygnięty. Niestety tym razem nie udało nam się dostać na podium. Do redakcji organizatora napłynęły 73 kalendarze, zatem konkurencja była duża. Poniżej zamieszczamy laureatów 10 edycji konkursu i przypominam nasz projekt. Kalendarze XBS Group 2016 są już wydrukowane i w najbliższych dniach będą rozsyłane do naszych Klientów i partnerów biznesowych.

Gala Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

W piątek 22 stycznia odbyła się doroczna Gala Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Tym razem goście odbyli podróż po egzotycznych zakątkach świata frankofońskiego i bawili się przy dźwiękach tanecznej muzyki z czterech stron świata.

Prolog częścią XBS Group

XBS Logistics,  którego udziałowcem jest Bank BGŻ BNP Paribas SA, nabyła akcje firmy Pro-Log SA, firmy specjalizującej się w zaawansowanych usługach logistycznych dla produktów akcyzowych. W ramach swojej działalności Capital Development Bank BGŻ BNP Paribas wspiera XBS Logistics w finansowaniu zakupu akcji Pro-Logu poprzez podwyższenia kapitału w XBS Logistics. Dotychczasowi akcjonariusze XBS nadal zachowują większościową kontrolę nad Grupą. Ta transakcja jest kamieniem milowym w rozwoju biznesu XBS i oczekuje się znaczącej synergii dla Grupy.

Wywiad dla radia aktywnego

Wczoraj tj.04.01.2015  razem z Kają Marzec, laureatką pierwszej edycji "Paczka w kolorze sztuki" mieliśmy przyjemność wziąć udział w audycji poświęconej sukcesom. Zarówno Kaja jak i projekt odniósł niewątpliwy sukces, zatem było o czym opowiadać.  Organizatora konkursu, czyli XBS Group reprezentowała Urszula Rąbkowska, odpowiedzialna za dział Marketingu. https://www.mixcloud.com/RadioAktywnePW/organizatorka-i-finalistka-konkursu-paczka-w-kolorze-sztuki-w-aktywacji-04012016/  

II Międzynarodowa Konferencja Zakupowa - Ukraina

Jean Francois Faucher został zaproszony do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Zakupowej, która odbyła sie na Ukrainie. Podczas wydarzenia przedstawił zagadnienia dotyczące Wpływu decyzji zakupowych na płynność finansową, bilans i zysk. Ukraińskie środowisko profesjonalistów w dziedzinie zakupów bardzo doceniło jego wkład w proces edukacji i rozwoju przedsiębiorców.  W dowód wdzięczności nasz prezes otrzymał od organizatorów certyfikat, którego zdjęcie prezentujemy poniżej :-)

Konferencja na temat fuzji i przejęć - Budapeszt

 W ramach dzielenia się najlepszymi praktykami nasz prezes został zaproszony do udziału w konferencji HVCA w Budapeszcie. Wydarzenie miało miejsce 05.11.2015. Głównym tematem spotkania były fuzje i przejęcia firm. Jak się okazało przedsiębiorcy węgierscy są żywo zainteresowani tym obszarem i z dużym entuzjazmem odebrali wystąpienia Jean François Faucher ’a. Wraz z pozostałymi uczestnikami konferencji próbowano odpowiedzieć na pytania jakie są ryzyka i korzyści związane z transakcjami oraz rozpoczęciem działalności na nowych rynkach. Poniżej relacja zdjęciowa z Budapesztu.         

Akcja charytatywna "Ferie 2016"

Informacja prasowa Autorska akcja PSI Polska „Ferie 2016” trwa. Zapraszamy do uczestnictwa. Czy piękny świąteczny zwyczaj dekorowania pierników można połączyć z pomocą dla potrzebujących? Jak najbardziej! Firma PSI Polska zainicjowała „piernikową” akcję „Ferie 2016” łącząc przyjemne z pożytecznym. Biznes z ludzką twarzą może mieć różne oblicza. Firma PSI Polska Executive Search&Assessment rekrutuje najlepszych na stanowiska menedżerskie. Prowadzi procesy oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich, które odpowiadają za efektywność i skuteczność działania. Oprócz działalności profesjonalnej PSI Polska troszczy się także o wychowanków Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka. Od...

"Paczka w kolorze sztuki" rozstrzygnięcie konkursu

10 grudnia 2015 roku firma XBS Group organizator projektu „Paczka w kolorze sztuki” skierowanego do studentów Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie zaprosiła partnerów projektu oraz studentów na uroczystą Galę rozstrzygającą konkurs. XBS Group stara się łamać schematy nie tylko biznesowe i udostępnia Klientom coraz bardziej innowacyjne narzędzia wspierające zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Stąd pomysł współpracy z ASP i próba spojrzenia na logistykę z innej, bardziej kreatywnej strony. W ramach konkursu studenci ASP tworzyli kreatywne wzory opakowań przesyłek nawiązujące do przyjaznej, kolorowej logistyki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem studentów a rozstrzygnięcie...

Kongres Modern Warehouse

W dniach 18-19.11.2015 odbył się VII Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki pod hasłem Modern Warehouse. Nie mogło nas tam zabraknać. Nasz prezes został zaproszony do debaty dotyczącej outsourcingu procesów logistycznych. Razem z innymi przedstawicielami łańcucha dostaw starał się odpowiedzieć na pytanie czy i kiedy warto outsourcować. Jaką rolę odgrywa cena oraz innowacyjność przy wyborze firmy zewnętrznej i jak będzie wygladał outsourcing logistczny do 2020 roku. Poniżej prezentujemy film z udziałem naszego prezesa Jean Francois Faucher http://gf24.pl/branza-logistyczna-stawia-na-outsourcing-uslug/  

Targi Outsourcingu 2015

Minął prawie miesiąc od targów Outsourcingu, na których nie mogło nas zabraknąć. Targi odbyły się w Sali EXPO XXI w Warszawie. Rozpoczęły się 14.10.2015 i trwały dwa dni. Łukasz i Sylwia prezentowali naszą ofertę przy zaprojektowanym przez nas stoisku.   Nasz prezes Jean Francois oraz Ula Rąbkowska wcielili się przez chwilę w Master Chefów. W czapkach kucharskich oraz kolorowych fartuchach prezentowali się naprawdę wyjątkowo. Prezentacja ożywiła widownie i spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem.   To nie koniec emocji. Na popołudniowej Gali, nasz prezes wręczył nagrodę Innowacja Roku w kategorii BPO (Business Proces Outsourcing).    

POLZAK/PROCON 2015

W październiku, jak co roku zresztą, uczestniczyliśmy w największym kongresie Polskich Menedżerów Zakupów PROCON/POLZAK 2015 .Od lat kongres organizuje OptiBuy wraz z  Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki (PSML). Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w dniach 22-23 października 2015 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Ofertę XBS Group prezentowali Mateusz Gadecki, Grzegorz Kobryń, Łukasz Ratyński, Robert Chmiel, Joanna Boczkowska oraz naturalnie Prezes Jean-Francois. Na naszym stoisku obok klasycznych katalogów i ulotek wyeksponowane zostały ekskluzywne alkohole spod szyldu 5Esencji i możecie nam wierzyć budziły one duże zainteresowanie zgromadzonych gości. Uczestniczyliśmy również...

Paczka w kolorze sztuki od XBS Group

XBS Group łamie schematy nie tylko biznesowe. Klientom udostępnia coraz bardziej innowacyjne narzędzia wspierające zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Wkrótce także XBS Group dostarczy paczki w kolorze sztuki.
WSPIERAMY CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Sprawdź nas! Umów się na wizytę w naszym magazynie i zobacz jak pracujemy.

WYŚLIJ