09.11.2015

Sprzedaż alkoholu w internecie

Od dawna sprzedaż alkoholu budzi kontrowersje. Przeszukując internet w tej kwestii natrafiliśmy na następujący artykuł. 

Ustawa o prawach konsumenta dopuszcza sprzedaż alkoholu na odległość

Jednocześnie ta sama ustawa o prawach konsumenta wprost dopuszcza sprzedaż alkoholu na odległość, a więc także za pośrednictwem Internetu. Dlaczego wprost? Dlatego, że w wyłącza prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem są napoje alkoholowe (w określonym w ustawie przypadku). Wobec braku wyraźnego zakazu w jednej ustawie, przy jednoczesnym dopuszczeniu takiej sprzedaży inną ustawą – należałoby przyjąć, że sprzedaż alkoholu przez Internet jest możliwa. Tylko, że to nie takie proste… bo nadal pozostaje nam konieczność uzyskania koncesji, w której to musimy wskazać miejsce sprzedaży.

 co na to sąd?

Co więcej – niektóre sądy również stoją na stanowisku, że sprzedaż alkoholu przez Internet jest niezgodna z przepisami przywołanej ustawy, w której to zakaz taki… istnieje. Choć uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest co najmniej… dziwne i zdaniem Legal Geeka godzące w swobodę działalności gospodarczej:

„Zakaz ten znajduje odzwierciedlenie w braku jednoznacznego przyzwolenia na sprzedaż alkoholu z wykorzystaniem Internetu w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz w jej preambule.”

Trzeba przy tym pamiętać, że to orzeczenie dotyczy konkretnej sprawy i zapadło w 2011 roku, kiedy to ustawa o prawach konsumenta jeszcze nie istniała. Natomiast orzeczeń w podobnym tonie jest kilka i sądy raczej wydają orzeczenia niekorzystne dla przedsiębiorców. Czyli dominuje pogląd o zakazie sprzedaży alkoholu przez Internet.

Obecnie w NSA czeka inna sprawa dotycząca sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem Internetu. Przy czym sprzedawca twierdzi, że alkohol sprzedawany był w sklepie i wysyłany kurierem, a Internet służył jedynie prezentowaniu oferty i zawieraniu umów. Sąd pierwszej instancji poparł sprzedawcę. Ale wtedy jeszcze nie obowiązywała ustawa o prawach konsumenta, która niejako „definiuje” miejsce sprzedaży na rzecz konsumenta.

 

Co ma zrobić sklep, który chce sprzedawać alkohol przez Internet?

Sklepów z alkoholem w Internecie są setki. Wino sprzedaje m.in. sklep powiązany z jednym z największych portali informacyjnych. Tym samym większość przedsiębiorców wychodzi z założenia, że alkohol w sieci sprzedawać można.

Przepisy są tutaj jednak mocno zagmatwane i niejednoznaczne , a uzyskanie koncesji, w której jako miejsce sprzedaży wskazany będzie Internet – praktycznie niemożliwe. Natomiast sprzedając alkohol bez koncesji lub niezgodnie z koncesją (np. w innym miejscu) – sprzedawca naraża się na odpowiedzialność karną i utratę możliwości sprzedaży alkoholu w ogóle.

Z drugiej strony – zdaniem Legal Geeka – ten „drobny” chaos w przepisach może działać… na korzyść sklepu – nie ma bowiem bezpośredniego zakazu sprzedaży alkoholu przez Internet, a dodatkowo taką sprzedaż dopuszczają przepisy ustawy o prawach konsumenta. Przy czym podejmując decyzję o sprzedaży alkoholu za pośrednictwem sklepu internetowego trzeba sobie przygotować solidny model prawny z punktem naziemnym (i koncesją) w tle, mocną argumentację i liczyć się z koniecznością dochodzenia swoich racji przed sądem administracyjnym.

Źródło: https://legalgeek.pl

Najczęściej czytane:

Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

Skuteczna optymalizacja łańcucha dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw postrzegane jest jako proces związany głównie z minimalizacją kosztów. Optymalizacja miejsca...
Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

PICKING - RODZAJE

Picking statyczny jest to sposób zalokowania produktów w strefie przygotowania zamówień, gdzie każdy produkt ma swoją ściśle...

Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Konwencjonalne metody sprzedaży zaczerpnięte z dobrze znanych galerii handlowych w połączeniu z nowoczesnymi technologiami internetowymi...

Pozycjonowanie stron internetowych. Podstawowe informacje.

Pozycjonowanie stron internetowych jest procesem, który ma za zadanie uplasować naszą stronę internetową na pierwszym miejscu w...
Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

Sprzedaż alkoholu w internecie

Od dawna sprzedaż alkoholu budzi kontrowersje. Przeszukując internet w tej kwestii natrafiliśmy na następujący artykuł.  Ustawa o prawach...
WSPIERAMY CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Sprawdź nas! Umów się na wizytę w naszym magazynie i zobacz jak pracujemy.

WYŚLIJ