13.01.2016

Najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy w 2016

Łatwość pracy w różnorodnym środowisku, dobrze wykształcone umiejętności miękkie oraz językowe i zrozumienie biznesu - to kluczowe kompetencje, które w 2016 roku będą stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy.


Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem wartości inwestycji zagranicznych - wynika zraportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Pod względem liczby powstających miejsc pracy w związku z napływem kapitału, zajmujemy natomiast trzecie miejsce. To oznacza, że środowisko pracy w Polsce staje się coraz bardziej umiędzynarodowione. I że potrzebne są nowe umiejętności, aby się w nim odnaleźć.


Jakie? Zapytaliśmy o to ekspertów z firmy doradztwa personalnego Hays Poland. Wyróżnili oni dziesięć kompetencji - przydatnych zarówno w poszczególnych branżach, jak i w skali całego rynku - które w 2016 roku mogą być motorem napędowym karier Polaków. Zarówno tych, którzy dopiero je rozpoczynają, jak i doświadczonych menedżerów. Kolejność prezentowanych umiejętności jest przypadkowa.
O tym, które kompetencje będą szczególnie istotne w nadchodzących miesiącach, dlaczego rośnie znaczenie umiejętności stricte biznesowych i czy Polacy są gotowi na zmiany zachodzące na rynku - rozmawialiśmy z Michałem Młynarczykiem, dyrektorem zarządzającym Hays na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.


1. UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA DŁUGOFALOWYCH RELACJI Z KLIENTEM (BANKOWOŚĆ) Do niedawna obsługą indywidualnych klientów banku często zajmowali się przypadkowi konsultanci. Efektem tego jest brak standardu budowania długotrwałych relacji, co w połączeniu z konkurencyjnością rodzimej bankowości spowodowało, że Polacy często zmieniają swojego dostawcę usług bankowych. W 2016 roku banki poświęcą dużo uwagi temu obszarowi i będą poszukiwać ludzi, którzy dysponują kompetencjami w tym zakresie. Oczywiście, o ile będzie je na to stać - po przyjęciu przez Sejm wyższej stawki podatku bankowego (będzie wynosić 0,44 proc. wartości aktywów) banki chętniej mówią o cięciu etatów i szukaniu oszczędności niż o wzroście zatrudnienia.


2. Zorientowanie na biznes (HR) Wśród specjalistów i menedżerów HR pracodawcy będą szukać silnego zorientowania na kwestie biznesowe, zrozumienia mechanizmów ich funkcjonowania oraz umiejętności pracy na wyznaczonych KPI (kluczowych wskaźnikach efektywności). Wymaga tego rozwijający się na polskim rynku pracy zachodni model HR biznes partneringu, zgodnie z którym eksperci od zarządzania zasobami ludzkimi ściśle współpracują z menedżerami poszczególnych działów firmy i wdrażają procesy kadrowe w taki sposób, aby pomagały w realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa. Pomóc w tym mają rosnące - w skali ogólnoświatowej - inwestycje w HR. Z opublikowanego pół roku temu raportu "Trendy HR 2015 - Nowy świat pracy", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, wynika, że wzrost nakładów inwestycyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi deklaruje 56 proc. spółek.


3. Umiejętność wyceniania przedsiębiorstw (rynki finansowe) Nawet wśród pracowników średniego szczebla menedżerskiego znajomość narzędzi służących do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest niewielka. W najbliższych miesiącach ludzi odznaczających się tą kompetencją będą poszukiwać przede wszystkim firmy działające w sektorze rynków finansowych.


4. Kompetencje sprzedażowe (nieruchomości) W związku z dużą konkurencyjnością w sektorze powierzchni biurowych i handlowych (Warszawa jest jedną z trzech najatrakcyjniejszych lokalizacji biurowych w Europie wg firmy DTZ) w 2016 roku niezwykle istotne będą umiejętności sprzedażowe oraz negocjacyjne, dbałość o relacje z najemcami oraz wiedza niezbędna do realizacji zawartych umów. Dlatego pracodawcy w branży nieruchomościowej będą poszukiwać nie tylko osób potrafiących wynegocjować wysoki czynsz, ale również zdolnych do konstruowania umów opłacalnych dla obu stron transakcji w kilkuletniej perspektywie najmu.


5. Dobra znajomość sektora, w którym działa firma (finanse) Jest to trend coraz częściej widoczny podczas rekrutacji na stanowiska księgowo-finansowe. Finanse to dział, który obecnie ma realny wpływ na biznes - nie jest już wyłącznie "reaktywny". Dlatego pracodawcy od nowych pracowników działów finansowych oczekują dogłębnej znajomości branży i umiejętności dostosowania swoich działań do charakterystyki sektora.


6. Znajomość języków obcych (IT) Już od kilku lat międzynarodowe firmy regularnie lokują w Polsce obsługę procesów IT - głównie z zakresu helpdesku. To wraz z zaawansowaną rozbudową infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw powoduje, że na stanowiska związane z obsługą biura wsparcia IT pracodawcy poszukują kandydatów przede wszystkim dobrze znających języki obce, mniejszą wagę przywiązując do kierunkowego wykształcenia, a nawet doświadczenia zawodowego. Nie trzeba zatem być programistą, aby pracować w IT, choć to zdolności programistyczne pozostają największą przepustką do ciekawych projektów i wysokich zarobków.


7. Kompetencje z zakresu zarządzania projektami (IT) W branży IT zauważa się rosnącą popularność pracy w oparciu o kontrakt, który zazwyczaj dotyczy realizacji pojedynczego projektu. W związku z tym pracodawcy poszukują kompetencji z zakresu zarządzania projektami. Są to umiejętności pożądane nie tylko wśród kandydatów na stanowiska związane z obsługą procesów, lecz również wśród specjalistów niższego szczebla. Za szczególnie cenną uznaje się znajomość metodyki Scrum, zaliczaną do zwinnych technik zarządzania projektami (Agile), które są charakterystyczne dla wielu firm technologicznych i start-upów.


8. Umiejętność pracy w grupie Coraz więcej biznesowych przedsięwzięć realizuje się przy udziale różnych pracowników i współpracowników, a także zewnętrznych partnerów. W efekcie praca zaczyna mieć coraz bardziej rozproszony charakter, a to powoduje, że pracownicy muszą posiadać umiejętność łatwego nawiązywania dobrych zawodowych relacji z wieloma osobami w krótkim czasie. Osoby, które potrafią to robić, automatycznie zwiększają swoje notowania na rynku pracy.


9. Komunikatywność Dostosowywanie przekazu do rozmówcy często jest niezbędne do osiągnięcia porozumienia. Wiele zawodów wiąże się z utrzymywaniem dobrych relacji z grupą wymagających klientów. Dlatego coraz cenniejsza staje się umiejętność komunikacji i łatwość nawiązywania kontaktów. Jej znaczenie będzie zresztą rosło w związku z zalewem rynku pracownikami zaliczanymi do pokolenia Y (w przypadku Polski chodzi o ludzi urodzonych między 1984 a 1997 rokiem) i rosnącym w związku z tym zróżnicowaniu wiekowym w firmach. Będzie to trwało przez najbliższe 10 lat - tyle bowiem potrzeba, aby przedstawiciele tej generacji zdominowali rynek pracy i stanowili 75 proc. globalnej siły roboczej (dane firmy Deloitte).


10. Umiejętność pracy w multikulturowym środowisku Stały napływ korporacji z zagranicznym kapitałem oraz postęp procesów globalizacyjnych sprawiają, że w Polsce kwitnie międzynarodowe środowisko pracy, w którym regularnie realizuje się ponadnarodowe projekty. Konieczność pracy w grupach zróżnicowanych etnicznie i kulturowo wymaga od pracowników zdolności szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zawodowego. Niewątpliwym atutem może być doświadczenie w pracy za granicą w międzynarodowych firmach.


Źródło: www.forbes.pl

Najczęściej czytane:

Koszty magazynowania w logistyce

Przeobrażenia ekonomiczne ostatnich dziesięcioleci miały ogromny wpływ na kształt nowoczesnej gospodarki. Niebagatelne znaczenie miały też dla...
Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

Skuteczna optymalizacja łańcucha dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw postrzegane jest jako proces związany głównie z minimalizacją kosztów. Optymalizacja miejsca...
Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

PICKING - RODZAJE

Picking statyczny jest to sposób zalokowania produktów w strefie przygotowania zamówień, gdzie każdy produkt ma swoją ściśle...

Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Konwencjonalne metody sprzedaży zaczerpnięte z dobrze znanych galerii handlowych w połączeniu z nowoczesnymi technologiami internetowymi...

Pozycjonowanie stron internetowych. Podstawowe informacje.

Pozycjonowanie stron internetowych jest procesem, który ma za zadanie uplasować naszą stronę internetową na pierwszym miejscu w...
WSPIERAMY CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Sprawdź nas! Umów się na wizytę w naszym magazynie i zobacz jak pracujemy.

WYŚLIJ