21.02.2019

Jak poprawić terminowość dostaw?

Obecnie logistyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Z najnowszych badań wynika, że udział logistyki w PKB kraju wynosi 10 proc. Jest to wzrost o jedną piątą od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednak wraz ze wzrostem znaczenia i nakładów, rośnie również konkurencja.

Przedsiębiorcy stają przed nowym wyzwaniem – znalezieniem sposobu na zwiększenie swojej konkurencyjności. Głównym kryterium wyboru danego dostawcy, obok jakości produktu, jest czas dostawy. Jak wynika z danych, terminowość dostaw kształtuje się na poziomie 60-90 proc. w przypadku dużych firm i 70-80 proc. mniejszych przedsiębiorstw. Zatem poprawa terminowości dostaw jest tym czynnikiem, który bezpośrednio przekłada się na ocenę jakości usług i zadowolenie klientów.

Nieterminowość dostaw – najczęściej popełniane błędy

Terminowa dostawa to szereg prawidłowo skoordynowanych w czasie i przestrzeni działań i procesów. Przy tak dużej złożoności, nawet niewielkie niedociągnięcie ma przełożenie na zachwianie całego łańcucha dostaw.

Wśród najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów wpływających na terminowość dostawy, należy wymienić:

  • opóźnienie w wydaniu towaru lub wydanie innego, niż został zamówiony przez klienta,

  • załączenie niewłaściwej dokumentacji,

  • błąd przy załadunku (do transportu przygotowano za mało towaru),

  • złe rozplanowanie wydawania przesyłek,

  • zatrzymanie kierowcy u jednego z dostawców, co generuje kolejne opóźnienia,

  • awarie samochodów dostawczych,

  • brak miejsca na przesyłkę w samochodzie dostawczym; (może być wynikiem pomyłki przy planowaniu dystrybucji i uwzględnieniu zbyt dużej ilości towaru lub towaru o większych gabarytach),

  • odmówienie przyjęcia towaru przez klienta (z powodu opóźnionej dostawy lub zamówienia innego towaru niż zamówiony),

  • wypadki losowe niezależne od dostawcy (remonty dróg, wypadki).

Wszystkie te czynniki mają niebagatelny wpływ na czas realizacji zamówienia, ale wyeliminowanie ich pozwoli na poprawę terminowości dostaw.

Jak poprawić terminowość dostaw w swojej firmie?

Zmiany, które przełożą się na wzrost terminowości dostaw, można podzielić na wysokonakładowe i niskonakładowe. Pierwszy typ obejmuje rozwiązania w skali makro, jak na przykład wdrożenie systemów informatycznych, wymianę samochodów dostawczych czy zakup specjalistycznych maszyn. Technologie te wiążą się z wyższymi kosztami początkowymi, ponieważ wymagają specjalnej infrastruktury, jednak są bardzo efektywne.

Z kolei rozwiązania niskonakładowe nie wymagają dużych inwestycji, ale w znaczący sposób ułatwiają administrowanie magazynem i składowanymi tam materiałami. Co więcej, skracają czas potrzebny na skompletowanie wysyłki.

Odpowiedzią na pytanie o to, jak poprawić terminowość dostaw, jest reorganizacja łańcucha dostaw. Podstawowym warunkiem dostarczenia przesyłki w wyznaczonym czasie jest kontrola przepływu informacji i towarów w czasie rzeczywistym za pomocą rozwiązań informatycznych proponowanych przez Business Intelligence. Wdrożenie adekwatnej infrastruktury informatycznej pozwoli na przetwarzanie dużej ilości danych i ich analizę. Program będzie uwzględniał nie tylko podstawowe wskaźniki jak sprzedaż, liczba zamówień i dostawców, ale także stan reklamacji i zwrotów czy liczbę opóźnionych dostaw. W praktyce oznacza to możliwość wychwycenia potencjalnego błędu na wczesnym etapie łańcucha dostaw i wyeliminowanie go.

Kolejnym rozwiązaniem, które mogłoby się przyczynić do poprawy terminowości dostaw jest automatyzacja pracy przez wykorzystanie maszyn. Odpowiednie urządzenia i oprogramowanie przełożą się na wzrost wydajności pracy, skrócą czas wykonywania poszczególnych zadań, a także zminimalizują ryzyko popełnienia błędu.

Co więcej, maszyny w znaczący sposób obniżą koszty eksploatacyjne – specjalistyczne regały nie wymagają oświetlenia czy odpowiedniej temperatury; ponadto maksymalnie wykorzystują przestrzeń magazynową. Oprócz tego znacząco wzrasta bezpieczeństwo pracy.

Rozwiązania niskonakładowe

Pytanie jak poprawić terminowość dostawy każe zwrócić również uwagę na stan pojazdów transportowych. Istotne jest również zadbanie o kontrole aut, a także zainstalowanie systemu monitoringu i GPS.

Ponadto na poprawę terminowości usług niebagatelny wpływ mają również prawidłowe oznaczenia dróg transportowych cz ramp. Oprócz tego warto również zadbać o odpowiednie ułożenie i opakowanie towarów. Artykuły powinny być opakowane w opakowaniach o dużej wytrzymałości i ułożone tak, aby cięższe leżały na spodzie. Co więcej, dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie wysokości towarów składowanych na palecie.

Reorganizację łańcucha dostaw to proces złożony i wymagający specjalistycznej wiedzy, dlatego przeprowadzenie go warto powierzyć profesjonalistom – XBS Group. Firma od dwudziestu lat zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw, w tym poprawą terminowości dostaw.

 

Najczęściej czytane:

Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

Skuteczna optymalizacja łańcucha dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw postrzegane jest jako proces związany głównie z minimalizacją kosztów. Optymalizacja miejsca...

Koszty magazynowania w logistyce

Przeobrażenia ekonomiczne ostatnich dziesięcioleci miały ogromny wpływ na kształt nowoczesnej gospodarki. Niebagatelne znaczenie miały też dla...
Żeby obejrzeć ten artykuł - podaj adres e-mail

PICKING - RODZAJE

Picking statyczny jest to sposób zalokowania produktów w strefie przygotowania zamówień, gdzie każdy produkt ma swoją ściśle...

Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Konwencjonalne metody sprzedaży zaczerpnięte z dobrze znanych galerii handlowych w połączeniu z nowoczesnymi technologiami internetowymi...

Pozycjonowanie stron internetowych. Podstawowe informacje.

Pozycjonowanie stron internetowych jest procesem, który ma za zadanie uplasować naszą stronę internetową na pierwszym miejscu w...
WSPIERAMY CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Sprawdź nas! Umów się na wizytę w naszym magazynie i zobacz jak pracujemy.

WYŚLIJ